hizmetlerimiz

Veri Analizi ve Raporlama

Bütün çalışmaların daha doğru sonuçlara ulaştırabilmek için Başlangıç, Veri Analizi ve Özet Raporlar aşamalarından geçmektedir. 

 

A. Başlangıç 

Hipotez veya Çalışma-Amaç Formülasyonu 

Tahmin edicileri incelemek, tanımlamak ve karşılaştırmak 

Uygun Çalışma Tasarımları Geliştirmek 

Örneklem Büyüklüğü ve Güç Hesaplama 

Randomizasyon ve Örnekleme Düzenleri 

Planlama Yönetim Sistemi ve Veri Toplama 

  

B. Veri Analizi 

İstatistiksel Analiz Planı oluşturmak 

İstatistik Programı seçmek 

Tanımlayıcı, tek değişkenli ve çok değişkenli İstatistiksel yöntemlerinden uygun olanları belirleme ve uygulama

Planlanmamış Geçici Analizler 

Örgün, Ara ve Nihai Analizler 

 

C. Özet Raporlar 

İstatistiksel Tablolar ve Şekiller 

Raporlar 

Sonuçların Yorumlanması 

Örgün İstatistik Raporları 

Projeye Özgü Belgeler 

Bulgular