Tıbbi Çalışmalar İçin Medikal İstatistik Desteği

Tıp alanında gerçekleştirilen her akademik ve istatistik çalışma çok değerli ve önemlidir. Sağlık sektörüne katkı sağlayacak her araştırma ve çalışmanın istatistik analiz ile yerine ulaşabilmesi gereklidir. Araştırmalardan gerçek anlamda fayda sağlayabilmek için, o çalışmaların yazılı verilere dönüşmesi ve tıbbi istatistik alanı ile bir sonuca bağlanması da şarttır. Bu anlamda akademik çalışmalarında ve istatistik konusunda yardım ihtiyacı duyan herkes için Medikal İstatistik destek vermektedir.

 

Uzman Biyoistatistik Hüseyin Candan tarafından 2008 yılında kurulmuş ve bugüne kadar da önemli tıbbi çalışmalara katkılarını sağlamıştır. Veri analizi konusunda oldukça kapsamlı ve detaylı çalışmalar sağlanmaktadır. Uzmanlar eşliğinde çalışmalar adına istatistik analiz verileri elde edilir.

Firma uzmanlıklarında istatistik başta olmak üzere, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, tıbbi istatistik, çeviri, tıbbi makale ve tez danışmanlığı da yer almaktadır. Tıbbi istatistik çalışmaları, oldukça önem isteyen ve kapsamlı araştırmaları gerektiren istatistik analiz detaylarını içerir.

Bu bilinçle çalışan Medikal İstatistik firması, tıp alanına yönelik biyoistatistik ve yenilikçi bir anlayış ile ilerlemektedir.