Hizmetlerimiz

Plagiarism-intihal

Tez, makale, derleme ve kitap yazımları için intihal değerlendirme raporu hazırlanması hizmetlerimiz içinde yer almaktadır. Tüm yazıların intihal denetimi özel yazılımlar aracılığıyla gerçekleştirilir.

Her çalışmada yazılım aracılığıyla ortaya çıkan eşleşmeler derinlemesine incelenerek gönderme ve referansı doğru olan eşleşmeler ayıklanır.

Ayıklama sonucunda kalan eşleşmeler incelenerek mevcut hatalar tespit edilir ve yayın öncesi detaylı rapor hazırlanır.

Bunun ardından yazarlarımız her çalışmanın intihal denetim raporu ışığında çalışma hakkında gerekli önerilerini belirtir. Raporda yer alan hataların yazarlar tarafından düzeltilmesi istenebilir.

Plagiarism-intihal