Biyoinformatik

Hizmetlerimiz

Biyoinformatik

Veriden Bilime… En Güçlü Analitik Yöntemler ile Biyoinformatik Hizmeti

İlaç, biyoteknoloji, kanser araştırması gibi birçok akademik ve ticari alanlarda biyoinformatik uygulamaları hizmeti sunuyoruz.

Özel Biyoinformatik Alanları

Mikrodizi ve sekanslama teknolojileri özel biyoinformatik uygulamaları, veri analizi ve yorumlaması gerektiren birçok endüstriyel ve akademik alanda her gün daha etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

Endüstriye, akademiye ve kişiye özel çalışma yöntemimiz ve alanında uzman ekibimiz ile yayın kalitesinde analizleri ve grafikleri rapor haline getiriyoruz. Bu kapsamda aşağıdaki biyoinformatik uygulamlarını hizmetinize sunuyoruz.

 • Çok Kapsamlı Yöntemler

  1. Yeni Nesil Dizileme Analizleri

  2. SNP Array Analizleri

  3. Mikrodizi Analizleri

 • Az Kapsamlı Yöntemler

  1. qPCR ile gen ifadesi hesaplama

  2. İlaç hassasiyeti değerleri hesaplama

 • Biyobelirteç Testipi

  1. Sağkalım Analizleri

  2. İstatistiksel Karşılaştırmalar ve Matematiksel Modellemeler

  3. Sınıflandırma Tahminleri

 • Çok Kapsamlı Yöntemler

a. Yeni Nesil Dizileme Analizleri

b. SNP Array Analizleri

c. Mikrodizi Analizleri

Yeni Nesil Dizileme (NGS) Analizleri

NGS analizleri genetik materyalin toplu ve paralel şekilde dizilenmesi ile baz çiftlerinin belirlenmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda;

 • Tüm Ekzom Dizileme (WES)
 • Hedefli Dizileme
 • Gen Panelleri
 • Transkriptomik Analizler
 • Metatranskriptomik Analizler
 • de novo Birleştirme ve Referans Genom Oluşturma

için hem laboratuvar hizmeti hem de veri analizi hizmeti vermekteyiz.

Laboratuvar hizmeti çerçevesinde;

 • DNA/RNA izolasyonu ve miktarlandırılması
 • Kütüphane oluşturma hazırlığı
 • Dizileme

hizmetleri sunmaktayız.

Veri analizi çerçevesinde;

 • Dizilenmiş okumaların kalite filtrelemesi
 • Referans genoma oturtma
 • Varyant bölgelerin tespit edilmesi
 • Medikal anotasyonların yapılması
 • Gen ifadesinin ölçülmesi

hizmetlerini sunmaktayız.

SNP Array ve Mikrodizi Analizleri

SNP Array analizleri ile DNA üzerindeki belirli bölgelerin genotiplenmesi yapılmaktadır. Mikrodizi analizleri de belirli genlerin ifadelerinin ölçülmesi için kullanılmaktadır.

Bu tür veriler ham halde elde edildikten sonra normalize edilerek yapılacak istatistik çalışmaları için hazır hale getirilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede verilerinizi anlamlandırmak ve son haline getirmek için ekibimiz hizmetinizdedir. Bu çalışmaların hem laboratuvar hem de veri analizleri kısımları için hizmetinizdeyiz.

 • Az Kapsamlı Yöntemler

a. qPCR ile gen ifadesi hesaplama

b. İlaç hassasiyeti değerleri hesaplama

qPCR ile Gen İfadesi Hesaplama

İlgilendiğiniz genlerin örneklerinizdeki ifade değerlerini hesaplamak amacıyla hem laboratuvar hem de veri analizi hizmeti vermekteyiz.

Laboratuvar hizmeti çerçevesinde belirlenen genler için RNA izolasyonu sonrasında özel primerler vasıtasıyla gen ifadesi ölçüyoruz.

Elde edilen değerleri ΔΔCT yöntemiyle normalize ederek örneklerinizi karşılaştırılabilir hale getiriyoruz.

İlaç Hassasiyeti Ölçme

Yapmış olduğunuz ilaç hassasiyeti çalışmaları için IC50, IC90, EC50, aktivite alanı ve aktivite yüksekliği gibi ilaç hassasiyetini belirleyen parametreleri en güncel modelleme yöntemleri ile hesaplıyoruz.

 • Biyobelirteç Tespiti

Halka açık veri tabanlarından elde edilen veriler ile yapılan ön çalışma vasıtasıyla yapacağınız araştırma için aday gen tespiti yapmaktayız.

Bu çalışma çerçevesinde çeşitli istatistiksel yöntemler ile belirlediğimiz aday genlerin biyolojik olarak ne anlama geldikleri ile ilgili de gerekli analizleri yaparak araştırmanızın temellerini atmanıza yardımcı oluyoruz.

a. Sağkalım Analizleri

b. İstatistiksel Karşılaştırmalar ve Matematiksel Modellemeler

c. Sınıflandırma Tahminleri

Biyoinformatik