Çalışma Sürecinin İlerleyişi ve İçeriği

           Veri analizi ve istatistik raporlama çalışmaları ile yapılan araştırmalar Medikal İstatistik tarafından yazılı bir düzen içerisinde sunulur. Biyoistatistik uzmanlığı eşliğinde öncelikle başlangıç çalışması sağlanır. Sunulan hipotez ile amacın uygunluğu biyoistatistik ile araştırılır. Daha sonra istatistik analiz verileri eşliğinde karşılaştırmalar ve tanımlamalar sağlanır.

Tüm bu karşılaştırma ve tanımlamalar, tıbbi istatistik alanına göre gerçekleştirilir. Kullanılacak istatistik programının seçimi ile devam eden bu süreçte, istatistik analiz planı oluşturulur. Bu aşamada Biyoistatistik çalışmaları ve analizler daha yoğun geçmektedir. Artık sonuca ulaştıracak veri analizi ve değerlendirmeler sağlanır. Veri analizi için farklı istatistik analiz yöntemleri kullanılır.

İstatistik analiz yöntemleri değişken sonuçlara göre belirlenir. Medikal İstatistik için, Tıbbi istatistik için birden fazla yöntem ile sağlama yapmak en doğrusudur.

 

Medikal İstatistik firması, bu çalışmalardan sonra artık sonuca bağlayacak aşamalara geçer. İstatistik adına tablolar ve şekiller ile birlikte raporlar hazırlanır. Biyoistatistik uzmanlığında tüm ekip gelen rapor ve sonuçları yorumlar.

Veri analizi ve değerlendirmeler ile başlayan süreç, beklenen sonucu verdiğinde çalışma için olumlu bir ilerleyiş gerçekleşiyor demektir. İstatistik analiz raporları teslim edilebilecek hale getirilir. Tıbbi istatistik çalışmalarına uygun şekilde sunulması çok önemlidir.

 

Medikal İstatistik, sonuçlar ile birlikte projeye dair tüm belge ve bulguları da teslim edecektir. İstatistik ve verilerin devamının getirilebileceği şekilde sonuçlandırılması sağlanır. Çünkü amaç; veri analizi ve tıbbi istatistik çalışmaları doğrultusunda bir hizmeti tamamlamaktan öte, tıp alanına katkı sağlamaktır. Biyoistatistik çalışmalar ve veri analizi raporları, bu aşamalar ile sonuçlandırılarak Medikal İstatistik tarafından ilgili kişi ya da kurumlara teslim edilir.